A Multi-Flow Drénrendszer telepítése sportpályákon

A. Élőfű

A gyakran használt  burkolatok intenzív drénrendszert igényelnek az élettartam  maximalizálása és a tömörödés csökkentése érdekében

3bherringbone

Bakhátas pályán a csövek halszálka mintás fektetése segíti a víz elvezetését a pálya szélei felé.

1. Drénárok

A legtöbb élőfüves pálya esetében a Multi-Flow rendszer vertikális telepítése a legjobb megoldás. Egy 10 cm széles drénárok ideális mind a teljesítmény, mind a kivitelezés időtartamának szempontjából. Kevés munkával jár és kiváló vízelvezetési teljesítménnyel bír, amely a Multi-Flow függőleges elhelyezésének fő előnye. A telepítéshez használt drénásó gépek igen hatékonyak, mivel egy menetben képesek a föld kitermelésére és eltávolítására.

Fektetési minták

a. Bakhátas vagy sík pályák

Ha a pálya felszíne egyenletesen lejtős (>0.5%), érdemes a gyűjtőcsöveket úgy fektetni, hogy azok keresztezzék a víz folyási irányát. A dréncsövek 90 fokos elhelyezése a folyásirányhoz képest nem mindig a legjobb megoldás. Ez által túlságosan hosszú a víz útja és a lejtés kiépítése érdekében túl mélyre kell ásni. A dréncsövek 45 fokos (halszálka) elhelyezése a pálya széleihez képest hatékonyabb vízelvezetést eredményez, mert ez segíti a lejtési szög fenntartását és szabályozza a felszíni vízáramlás irányát. Az így kapott halszálka minta követi a pálya kontúrját, hatékony vízelvezetést és problémamentes telepítést eredményez.

b. Sima vagy egyenetlen pályák

Ha a pálya sima, vagy a lejtése kevesebb, mint 0.5% a középvonalához mérten, akkor a párhuzamos drén mintázat megfelelő lehet. Mivel a sima pálya felszínén a csapadékvíz egyik irányban sem folyik, nincs értelme a dréncsöveket a vízelfolyás irányának megfelelően telepíteni. A gyűjtőcsövek futhatnak oldalirányba, vagy a pálya közepe felé. Sima, lapos pályákon a megfelelő lejtést a drénárkok mélységének fokozatos növelésével érjük el.

2. Lefedettség

A telepített drénmintázat minden esetben érjen túl 3-4 m-el a pálya szélein, hogy lefedje a használt pályaburkolatot. A 15 cm-es Multi-Flow rendszer ideális az ilyen pálya drénezéséhez, továbbá javasolt 45 cm-es Multi-Flow gyűjtődrének fektetése a pálya hosszanti- vagy minden oldalán. Ez utóbbiak összegyűjtik a pálya felé kívülről áramló vizet, illetve kiegészítő drénként működnek az oldalak mentén. Ez által csökkenthető a főgyűjtőhöz történő csatlakozások száma is. Ha 45 cm-es Multi-Flow csövek az oldalakkal párhuzamosan, vagy körkörösen vannak telepítve, akkor a játéktéren alkalmazott 15 cm-es drének beköthetőek a 45 cm-es rendszerbe az 1800 P (Y bal) és az 1800 Q (Y jobb) idomok segítségével.

3cpac

Egy 10 cm széles drénárok minimális földkitermelést jelent, viszont ez elengedő a Multi-Flow drén és a szükséges homokszűrő elhelyezésére.

3. Gyűjtőcső távolságok

A gyűjtőcsöveket egymástól 3 m távolságra telepítve kiváló reakcióidőt és egyenletes drén teljesítményt kapunk. 5 m távolságba telepítve még kellőképpen nagy a rendszer teljesítménye. 6 méteres távolság esetén kissé hosszabb ideig kell várni, amíg esőzés után újra használható lesz a pálya.

Ez a példa bemutatja a drén távolságokhoz mért eredményeket. Vegyünk 40 sor 15 cm-es Multi-Flow drén rendszert egy 64 x 122 m méretű pályán, 3 m-es drén távolsággal. Ez maximum 4 cm csapadék/óra kapacitást jelent, feltéve ha:

 • 64 lpp x 40 sor = 2560 liter/perc a pálya minden oldalán.
 • 2560 lpp x 2 oldalon = 5120 liter/perc.
 • 5120 lpp x 60 perc = 307200 liter/óra.
 • 64 m x 122 m = 7808 m2
 • 307200 lph / 7808 m2 = 39 liter / m2 / óra
 • 39 liter/m2/óra ≈ 4 cm csapadék / óra

A kapacitás növelhető további Multi-Flow drénsorok beépítésével.

Három tényező határozza meg a sorközök távolságát:
1) várható építési ütemterv 2) helyi csapadék mennyiség 3) projekt költségkeret

4aelbow-1
4bcollecttransport

Ha 45cm-es Multi-Flow drént használunk gyűjtőnek a pálya két hosszanti oldalán és ebbe 15 cm-es Multi-flow drének vezetik a vizet a pályáról, akkor számítással kell meghatároznunk a 45 cm-es gyűjtő megcsapolási pontjait a megfelelő vízelvezetési teljesítmény eléréséhez..

4cbackfilling

Segédeszköz használatával bizto-síthatjuk, hogy a Multi-Flow rendszer a drénárok közepén maradjon a fel-töltés ideje alatt.

4. Vízelvezető rendszer

A terhelési és áramlási teljesítményre vonatkozó elvárásoknak a sima falú csövek felelnek meg a legjobban, ezért általában PVC csöveket használnak. A standard sch 40-es PVC idomok  könnyen összeilleszthetők a Multi-Flow rendszerrel (az általunk használt köztes idomok segítségével).

Egy vízelvezető rendszer megtervezéséhez ki kell számolni a teljes drénrendszer kapacitását. Példának okáért, vegyünk egy 40 soros 15 cm-es Multi-Flow drént 64 x 122 m területen. Ha ez egy bakhátas pálya halszálka mintával kiépítve, a dréncsövek a pálya két oldalán húzódó elvezetőkbe gyűjtik a csapadékot.  Ebben az  esetben  80  gyűjtőcsőről beszélünk. Ha minden gyűjtő percenként 64 liter vizet vezet el, a 80 cső akár 5120 liter/perc vagy 307200 liter/óra mennyiséget képes elvezetni. Az oldalak drénezése tovább növelheti ezt a teljesítményt. Az összegyűjtött víz elszállításához minimum egy DN 300, vagy két DN 200 PVC vezeték szükséges.

Ha 45 cm-es Multi-Flow drént használunk gyűjtővezetéknek a pálya két hosszanti oldalán és ebbe 15 cm-es drének vezetik a vizet a pályáról (1800P vagy 1800Q csatlakozók segítségével), akkor a   megfelelő vízmennyiség továbbításához ki kell számítanunk a vízelvezetési pontok távolságát. A táv kiszámításához tételezzük fel a következőket:

 • 15 cm Multi-Flow = 64 liter / perc
 • 45 cm Multi-Flow = 178 liter / perc
 • 1800P vagy 1800Q = 425 liter / perc
 • 100 mm-es PVC = 425 liter / perc

A fenti számítás alapján a 45 cm-es gyűjtővezetéket, minden hatodik-hetedik 15 cm-es Multi-Flow becsatlakozásnál meg kell csapolnunk. Ez könnyen megoldható az 1800P, vagy 1800Q idomok also részére T, vagy könyökidom csatlakoztatásával. Mivel a 45 cm-es hosszanti elvezető drén lejtés nélkül van telepítve, a főgyűjtőbe vezető kifolyások minden irányból fogadnak vizet. Ne feledjük, hogy teljes kapacitás esetén jelentős nyomásemelkedés várható, amely megnöveli az átfolyási mennyiséget minden elem esetében.

Gyakran előfordul, hogy lépcsőzetesen növelik a gyűjtőcsövek méretét a pálya hosszanti irányában, így csökkentve a feleslegesen nagyméretű csövek és idomok költségeit. Egy DN100-as PVC cső szállítási teljesítménye 425 l/perc (1%-os esés, nyomás nélkül) ami megegyezik az első 6 sor drén által kezelt vízmennyiséggel.  A DN160-as cső el tudja vezetni az előző, plusz a következő 13 sor által begyűjtött vízmennyiséget. A DN 200-as cső pedig ki tudja szolgálni a további igényeket a pálya végéig

A példában szereplő 64x122m-es pályát alapul véve, ha 45 cm-es Multi-Flow drént használunk gyűjtőnek, az 1800P ill, 1800Q idomok alkalmazásával, minden hatodik-hetedik becsatlakozásnál kell a rendszert a főgyűjtőbe kötni. A 45-cm-es drén alkalmazása nélkül az összes 15 cm-es Multi-Flow kivezetést közvetlenül kell csatlakoztatnunk a főgyűjtőre a pálya mindkét oldalán.

A főgyűjtők elhelyezhetők a pálya-széli hosszanti drének alatt, vagy egy külön drénárokban  a  pálya-széli  drének  mellett.  A második  megoldás  alapvetően kevesebb költséggel jár és hatékonyabb.

5. Feltöltés

A drénárok feltöltésére használt homok a legfontosabb tényező, amely a drénrendszer élettartamát befolyásolhatja. A homok egyszerre játszik szerepet, mint szűrő, eltávolítja az agyag és salak darabokat miközben átereszti a vizet. Az árokásás közben kitermelt agyagot és salakot el kell távolítani a területről. Ezt követően a drénárkot tiszta és nagyon durva homokkal kell feltölteni majdnem a felszínig. Az üregesedés elkerülése érdekében az árkokat vízzel locsolhatjuk, vagy lapvibrátorral tömöríthetjük az összes csatlakozás kiépítése után.

B. Műfű

5ajohnniespacings

A gyűjtődrének egymástól 4 méterre történő telepítése kiváló reakció időt és egyenletes teljesítményt eredményez.

1.  Nincs szükség drénárokra

A legtöbb műfüves burkolat esetében a Multi-Flow vízszintes telepítése a legjobb megoldás. A gyűjtőcsöveket közvetlenül a tömörített alapra lehet fektetni, vagy a geotextíliára, amennyiben használnak ilyet. Nincs szükség semmilyen költséges és időigényes árokásásra.

2.  Fektetési minták

A műfüves pályák jellemzően a pálya középvonalától a szélük felé lejtenek. Érdemes a gyűjtőcsöveket úgy fektetni, hogy azok keresztezzék a víz folyási irányát. A dréncsövek 90 fokos elhelyezése a folyásirányhoz képest nem mindig a legjobb megoldás, mivel  ezáltal a vezetékek  túlságosan  hosszúak lehetnek .  A  dréncsövek  45  fokos  (halszálka)  elhelyezése  a  pálya széleihez képest hatékonyabb vízelvezetést eredményez, mert így egyszerre tartható fenn az oldalirányú lejtés és elvezeti a felszínen áramló vizet. Az így kapott halszálka minta lefedi a műfüves pálya teljes területét, beleértve az intenzíven használt oldalsó részeket is. A főgyűjtő csövezeték a pálya mellé kerülhet.

5bjohonniesdozer

A Multi-Flow nem igényel drénárkot, a lapos és erős profilja miatt..

Egy jól aládrénezett műfű több játékórát eredményez, jó játékkörülményeket és hosszabb élettartamot.

Néhány esetben a Multi-Flow gyűjtőcsövek a pályaszéli francia drénárokba vezetik a csapadékot.

Néhány esetben a Multi-Flow gyűjtőcsövek közvetlenül a pályaszéli perforált dréncsövekbe vezetik a csapadékot.

A legjobb egy 45 cm-es Multi-Flow rendszer, függőlegesen telepítve a pálya minden oldalán. A 15 cm-es gyűjtőcsövek közvetlenül a 45 cm-es rendszerhez csatlakoznak, amely meghatározott szakaszonként a PVC főgyűjtőhöz kapcsolódik. Az oldalsó vízgyűjtő-árkok további drénkapacitást eredményeznek.

A tiszta és durva szemcséjű homok kiváló szűrőként funkcionál, és drámai mértékben megnöveli a rendszer élettartamát.

A Multi-Flow gyűjtőcsövek fektetési távolságának meghatározása

A műfüves sportpályákon használt durva homok és zúzottkő jelentős mennyiségű víz elnyelésére képes, ebből kifolyólag elfogadható, ha a pálya alapja lassabban szárad ki, mint az élőfüves pálya esetében, ezért a Multi-Flow dréncsövek egymástól távolsága megnövelhető. A gyűjtőcsöveket egymástól 5 m távolságra telepítve kiváló reakció időt és egyenletes drén teljesítményt kapunk, 6 m távolságba telepítve még kellőképpen nagy a rendszer teljesítménye,7 méteres távolság esetén kissé hosszabb ideig kell várni, amíg esőzés után újra használható lesz a pálya.

Ennél távolabb helyezni a csöveket egymástól nem szerencsés, mert azzal, hogy a tömörített felszínen hagyjuk állni a vizet, az egy idő után fellazíthatja az altalajt és destabilizálja az alapot.

Ez a példa bemutatja a drén távolságokhoz mért eredményeket. Vegyünk 27 sor 15 cm-es Multi-Flow drén rendszert egy 64 x 122 m méretű pályán, 5 m-es drén távolsággal. Ez maximum 2,7 cm/óra kapacitást jelent, feltéve ha:

• Egy 15cm-es Multi Flow drén kapacitása 64 liter/perc.
• 64 lpp x 27 sor = 1728 liter/perc a pálya minden oldalán.
• 1728 lpp x 2 oldalon = 3456 liter/perc.
• 3456 lpp x 60 perc = 207360 liter/óra.
• 64 m x 122 m = 7808 m2
• 207360 lph / 7808 m2 = 26,5 liter / m2 / óra
• 26,5 liter/m2/óra = 2,7 cm csapadék / óra

A kapacitás növelhető további Multi-Flow drén sorok beépítésével.

Öt tényező határozza meg a sorközök távolságát:

1) a pálya használatának várható intenzitása
2) helyi csapadék mennyiség
3) projekt költségvetése
4) alépítmény stabilitása
5) a kiválasztott alap szemcsemérete

4.  Vízelvezető rendszer

Számos műfű telepítő- és tervező cég alkalmazza a pálya körül húzódó, perforált csövekből álló gyűjtődrén megoldást. A Multi-Flow drént bevezethetjük ebbe a “francia drénbe” vagy közvetlenül a gyüjtőcsövekhez csatlakoztathatjuk 4-5 méteres közökben. Ez a módszer sok pályán jól működik.

Sokkal hatékonyabb megoldás a 45 cm-es Multi-Flow rendszer telepítése függőleges elrendezésben a  pálya  mindkét  hosszanti  oldalán.  A 15 cm-es  Multi-Flow drének közvetlenül ezekbe a 45 cm-es oldalsó gyűjtőkbe ürítenek. Az összegyűjtött víz ezután közvetlenül a párhuzamosan fektetett főgyűjtőbe folyik minden 6.-7. csatlakozáson keresztül, mint az élőfüves pályák esetében.

A statikai terhelés és a vízelvezetőképesség miatt a sima falú csövek a legalkalmasabbak  főgyűjtőnek. Egy vízelvezető rendszer megtervezéséhez ki kell számolni a teljes drénrendszer kapacitását. Példának okáért, vegyünk egy 27 soros 15 cm-es Multi-Flow drént 64 x 122 m területen. Ha ez egy bakhátas pálya, a dréncsövek a pálya két oldalán húzódó elvezetőkbe vezetik a csapadékot. Ebben az esetben 54 gyűjtőcsőről beszélünk. Ha minden gyűjtő percenként 64 liter vizet vezet el, az 54 cső akár 3456 liter/perc, vagy 207360 liter/óra mennyiséget képes elvezetni. Ennek elérésére szükség van  legalább egy 250 mm átmérőjű, vagy két 200 mm átmérőjű, sima falú vízelvezető csőre.

 • Gyakran előfordul, hogy lépcsőzetesen növelik a gyűjtőcsövek méretét a pálya hosszanti irányában.
 • Egy 100 mm-es PVC 425 liter/perc kapacitással bír (1% lejtés), ezért képes az első hat drénsor vizének elvezetésére.
 • Egy 160 cm-es PVC 1243 liter/perc kapacitással bír (1% lejtés), mely elegendő az előző mennyiség plusz a következő 13 sor drén vizének elvezetésére
 • Egy 200 mm-es PVC 2675 liter/perc kapacitással bír (1% lejtés) és a pálya fennmaradó részét kiszolgálja.

4. Feltöltés

A drénárok feltöltésére használt homok az egyik legfontosabb tényező a drénrendszer élettartama tekintetében. A homok egyszerre játszik szerepet, mint szűrő, eltávolítja az iszap és salak darabokat, miközben segíti a vízelvezetést. A  l e g j o b b  m e g o l d á s, ha a Multi-Flow rendszer tetejére 5cm vastag durva homokréteget terítünk. Ez el is hagyható, ha a zúzott kő agyag és iszapmentes, de ez a legritkább esetben van így.