MODELL SPECIFIKÁCIÓ VÍZSZINTESEN TELEPÍTETT DRÉNRENDSZER ÉPÍTETT KÖRNYEZET – 
TÁJÉPÍTÉSZETI LÉTESÍTMÉNY ESETÉBEN

1.0 LEÍRÁS

Jelen leírás egy geokompozitból, előregyártott gyűjtőrendszerből és a kapcsolódó vízszállító rendszerből (szállítócső) áll, a tervekben leírtak szerint. A vízelvezető rendszert ezen előírásoknak megfelelően, a terveken feltüntetett vagy a mérnök által meghatározottak szerint, az adott helynek és a rendszer méretének megfelelően kell telepíteni. A vízelvezető rendszer anyagainak terven feltüntetett mennyisége a mérnök döntése alapján növelhető vagy csökkenthető, figyelembe véve a projekt során felmerülő tényleges, helyszínre vonatkozó viszonyokat. Ezen mennyiségi eltérések nem az építkezés részleteinek megváltoztatását vagy a létesítmény jellegének megváltoztatást jelentik.

2.0 ANYAGOK

A gyűjtőrendszer rugalmas, előre gyártott, lekerekített alakú kompozit termék, amely a 2.1.1. pontban leírt belső magból valamint egy, a 2.1.2. pontban ismertetett külső geotextília burkolatból áll. A külső burkolat csak szűrőből áll és nem a mag szerkezeti eleme.

2.1.1 A gyűjtőrendszer magja nagy sűrűségű polietilénből áll. A mag összekapcsolt rugalmas csövek felhasználásával lett kialakítva, amelyek meghatározzák és biztosítják az áramlási csatornákat és a gyűjtőrendszer szerkezeti egységét. A perforációk egyenletesen vannak elosztva a mag mindkét oldalán. A gyűjtőrendszer magja megfelel a technikai adatlapon feltüntetett értékeknek.

2.1.2. A gyűjtőrendszer nem szőtt geotextíliával burkolt, nem szőtt tűlyukasztott szerkezetű, hosszú láncú polimer szálakból áll, amelyek polipropilénből, polietilénből vagy poliamidból állnak. A szálak többirányú, stabil hálózatba kapcsoltak, amelyek megtartják egymáshoz viszonyított helyzetüket, és lehetővé teszik a víz átengedését a megadott módon. A szövet mentes minden olyan vegyi kezeléstől vagy bevonattól, amely csökkenti az áteresztőképességet, és közömbös a talajban általában előforduló vegyi anyagokkal szemben. A geotextília megfelel a technikai adatlapon szereplő értékeknek.
2.1.3
A Multi-Flow megfelel vagy meg is haladja a technikai adatlapon feltüntetett értékeket.
2.2
A gyűjtőrendszerhez használt idomok „összepattintható” kialakításúak. Semmilyen esetben sem használható más típusú csatlakozó idom a gyártó kifejezetten erre a célra tervezett idomain felül.
2.3
A szállítócső vagy PVC anyagú, amely megfelel az ASTM D-2729 vagy az ASTM F-949 teszt eljárások követelményeinek vagy nagy sűrűségű polietilén anyagú, amely megfelel az AASHTO M252 teszt követelményeinek.

3.0 TELEPÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK

3.1
A feltárt drénárok mérete nem haladhatja meg az egy munkanap alatt teljes mértékben telepíthető és visszatölthető drénrendszer méretét. Az árok 10 cm széles és a tervekben mélységben kell, hogy kialakításra kerüljön. A drénrendszert az árokban kell elhelyezni, és tiszta, durva homokkal, vagy a mérnök által kiválasztott alternatív anyaggal kell feltölteni.

3.2
A gyűjtőrendszer és a szállítóvezeték telepítésére szolgáló drénárkot a terv szerinti elrendezésben és mélységben kell kialakítani. A feltárást, valamint a gyűjtőrendszer elhelyezését követően, visszatöltést kell alkalmazni a feltárt anyaggal vagy homokkal.

3.3
A rendszer egységeit a gyártó ajánlásai alapján kell telepíteni.

3.4
A visszatöltésre használt anyagot a terv vagy a mérnök utasításai szerint kell tömöríteni.

3.5
Amennyiben a gyűjtőrendszer vagy a szállítórendszer megsérül, cserélni vagy javítani szükséges az adott, sérült szakaszt.